Hem

VILL NI VARA I FRAMKANT MED ERT MILJÖARBETE OCH GÖRA SKILLNAD?


ÅJ Miljökonsult hjälper er att se över vad ert företag kan göra för att bidra till en hållbar framtid och vilka besparingar det ger.


Det finns många fördelar med ett aktivt miljöarbete :


Miljömässiga och ekonomiska vinster när bland annat

drift kostnader blir lägre.


Stora fördelar vid upphandling.


Man skapar en tydlig profil och det blir lättare att kommunicera sitt miljöarbetet både externt som internt


Ett aktivt arbete med miljö och sociala frågor skapar en attraktiv arbetsplats. 


Vi vet idag att våra gäster och kunder är mer medvetna och ställer krav och ifrågasätter. Det handlar mycket om att göra rätt och kommunicera det på ett klart och tydligt sätt.


Hur ska man då hitta rätt i miljödjungeln av de begrepp, certifieringar och märkningar som finns?


Ett stort ledningssystem passar kanske inte alla verksamheter men även i det mindre företaget som det större kan man göra en skillnad genom enkla åtgärder.


Tillsammans så kommer vi fram till den bästa lösningen

för er verksamhet.
ÅJ Miljökonsult erbjuder analys av er verksamhet, förslag på förbättringar,

hjälp med miljöcertifieringar och föreläsningar. Följ oss gärna via Facebook