Om mig


Mitt miljöengagemang började tidigt och att arbeta med dessa frågor nu i ett eget företag är så spännande och roligt!


Jag har arbetat som miljösamordnare sedan 2006 på två av Sveriges vackraste arbetsplatser, Varbergs Stadshotell och Asia Spa och sedan 2008 även på Arken Hotel och Art Garden Spa. Min erfarenhet av hotellbranschen är lång och just miljöarbetet inom en hotellverksamhet innefattar allt från inköp till dagliga rutiner. Det kan vara hur man doserar rengöringsmedel till vilket golvmaterial man ska använda vid renovering. För att sedan raskt gå vidare till  frågan om hur arbetar just den mattleverantören med sociala frågor.


Miljöarbete och den sociala aspekten går hand i hand. Vikten av att förstå hur allt hänger ihop, hur våra ekossystemet fungerar och hur det påverkar människor och natur är kunskaper som vi behöver. Jag har alltid tänkt att förstår man varför man ska göra en rutin på ett visst sätt eller handla just den produkten framför en annan så gör man det lättare. Kunskap skapar kreativitet, stolthet och glädje och i det hittar man lösningar.


För att driva ett bra miljöarbete inom en verksamhet så krävs det att man vågar ställa lite tuffa frågor, ifrågasätta beslut, vända och vrida på miljöargument och hitta hållbara lösningar.

I slutändan så handlar det inte om att göra dåliga saker lite mindre dåliga utan om att våga skifta om och göra rätt saker istället.   


             / Åsa Jansson


ÅJ Miljökonsult erbjuder analyser av Er verksamhet, förslag på förbättringar, hjälp med miljöcertifieringar och föreläsningar.