Hjälp med Svanencertifiering

VILL NI HA PROFESSIONELL HJÄLP MED ER SVANENLICENS?


Jag hjälper Er att se över om er hotellverksamhet kan genomföra en Svanen licensiering.


Att Svanen märka en hotellverksamhet innebär många fördelar både för miljön och det egna interna miljöarbetet.

Man får tydliga riktlinjer i hur man ska bedriva sin verksamhet relaterat till miljöfrågor och ett lätt sätt att kommunicera detta internt som externt.

Att ha en tydlig och välkänd licens som Svanenlicensen är ger stora fördelar i upphandlingar och mot gäster.

Man kan även se på anläggningar som bedrivit ett systematiskt miljöarbete över en längre tid att det också innebär besparingar för verkamheten.


Du kan läsa mer om att ansöka om Svanenmärkt hotell på Svanens hemsida